Liên hệ:


Văn phòng Yên Lâm

Địa chỉ: 77 Hoàng Sa,Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: (028) 7300 4556 | 090 379 6367
Email: yenlamcompany@gmail.com


Kho hàng Yên Lâm

Địa chỉ: Khu dân cư Vĩnh Phú 2, D2-26, Phường Vĩnh Phú, Thị
xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương
Hotline: (028) 7300 4556