8122MB

8122MB Anodised Aluminium

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Bề mặt
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 0.7mm 1220x2440mm
Sản Phẩm