8633 IM

8633IM Bleached Cherry

420,000

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Bề mặt

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 0.7mm 1220x2440mm
Sản Phẩm