8649 NC

8649NC Deep Gray Dakar

460,000

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 0.7mm 1220x2440mm
Sản Phẩm