K6160AN

K6160AN Eucalyptus

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Bề mặt
Loại vân
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 3.2mm 1220x2440mm
Sản Phẩm