102MB

102MB Golden Metal

800,000

Phân loại
Bề mặt
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm (chưa VAT) 0.8mm 1220x2440mm
Sản Phẩm