8689 IM

8689IM Japanese Walnut

420,000

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Bề mặt

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 0.7mm 1220x2440mm
Sản Phẩm