K6101PU

K6101PU Maple Figure

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Bề mặt
Loại vân
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 3.1mm 1220x2440mm
Sản Phẩm