5801KN

5801KN Moonlight Cloth

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Bề mặt
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
sheet (excluded VAT) 0.7mm 1220x2440mm
Sản Phẩm