NV01_GH

NV01_GH sồi ghép hình

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Loại vân
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm Nhiều độ dày 1220x2440mm
Sản Phẩm