K6306

K6306 White Oak

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Bề mặt
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 3.0mm 1220x2440mm
Sản Phẩm