VIDEO MAY VENEER SỒI SỌC RANDOM #NV02

Mã sản phẩm: NV02 White Oak – S
May veneer là ghép 2 tấm veneer lại theo chiều dọc, máy sử dụng keo nối 2 cạnh với nhau và gia nhiệt để keo cứng lại kết nối dính chặt với nhau.

Sản Phẩm