Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

 

Quy mô dự án: 600 giường bệnh, cao 10 tầng      

Tổng diện tích: 4,6 ha

Chủ đầu tưBệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Cung cấp vật liệu thi công: Laminate  Quy mô dự án: 600 giường bệnh, cao 10 tầng       Tổng diện tích: 4,6 ha Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang Cung cấp vật liệu thi công: Laminate - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang - Yen Lam Company