Hilton Saigon Hotel

Quy mô dự án: 5 tầng hầm     

Tổng diện tích: 5,800 m2

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư Sản xuất  Kinh doanh Sài Gòn Cứu Long

Cung cấp vật liệu thi công: Veneer full nội thấtQuy mô dự án: 5 tầng hầm      Tổng diện tích: 5,800 m2 Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư Sản xuất  Kinh doanh Sài Gòn Cứu Long Cung cấp vật liệu thi công: Veneer full nội thất - Hilton Saigon Hotel - Yen Lam Company