Cap Saint Jacques Hotel

Quy mô dự án: 31 tầng     

Tổng diện tích: 11,306 m2

Chủ đầu tưCông ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)

Cung cấp vật liệu thi công: Laminate cửaQuy mô dự án: 31 tầng      Tổng diện tích: 11,306 m2 Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) Cung cấp vật liệu thi công: Laminate cửa - Cap Saint Jacques Hotel - Yen Lam Company