TÒA NHÀ QUỐC HỘI

Quy mô dự án: 5 tầng nổi, 3 tầng hầm, có hơn 80 phòng họp lớn nhỏ. Đây là công trình được đánh giá quy mô, phức tạp nhất từ trước đến nay được các nhà thầu Việt Nam xây dựng.

Tổng diện tích sàn: trên 60.000 m2

Cung cấp vật liệu thi công: Công trình tòa nhà quốc hộiQuy mô dự án: 5 tầng nổi, 3 tầng hầm, có hơn 80 phòng họp lớn nhỏ. Đây là công trình được đánh giá quy mô, phức tạp nhất từ trước đến nay được các nhà thầu Việt Nam xây dựng. Tổng diện tích sàn: trên 60.000 m2 Cung cấp vật liệu thi công: Công trình tòa nhà quốc hội - TÒA NHÀ QUỐC HỘI - Yen Lam Company