Veneer kỹ thuật là giấy in?

Veneer kỹ thuật và giấy in là khác nhau, mặc dù cả hai đều được làm từ gỗ; tuy nhiên có nhiều điểm khác nhau:

- Veneer kỹ thuật được là từ gỗ lạng ra thành từng miếng mỏng; còn giấy thì được làm từ bột gỗ.

- Về màu sắc, do công nghệ in ngày nay rất sắc nét; nên bạn có thể khó phân biệt giữa vân gỗ của veneer kỹ thuật và vân gỗ trên giấy in; tuy nhiên nếu bạn sử dụng 1 miếng giấy nhám chà lên bề mặt vật liệu, thì vân gỗ in trên giấy biến mất, còn vân gỗ trên veneer kỹ thuật dù mài vào sâu bên trong vẫn không hề thay đổi so với bên ngoài

Bạn cần thêm thông tin về Veneer kỹ thuật, hay có yêu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ:

YEN LAM COMPANY

2 Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0903 796 367Veneer kỹ thuật và giấy in là khác nhau, mặc dù cả hai đều được làm từ gỗ; tuy nhiên có nhiều điểm khác nhau: - Veneer kỹ thuật được là từ gỗ lạng ra thành từng miếng mỏng; còn giấy thì được làm từ bột gỗ. - Về màu sắc, do công nghệ in ngày nay rất sắc nét; nên bạn có thể khó phân biệt giữa vân gỗ của veneer kỹ thuật và vân gỗ trên giấy in; tuy nhiên nếu bạn sử ...