Tôi có thể đặt sản xuất veneer theo màu tôi cần ?

Vâng; Được chứ!

Chúng tôi sẵn sàng tạo veneer theo nhu cầu & sở thích của người dùng hoặc của nhà thiết kế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn phải có một số lượng tương đối để đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Thông thường mức tối thiểu là 1200 miếng veneer kích thước 2500x 640mm x 0.5mm. 

Bạn vui lòng gửi cho chúng tôi 1 mẫu màu mà bạn mong muốn; có thể là 1 miếng Laminate cũng được. Chúng tôi sẽ làm mẫu và gửi cho bạn để kiểm tra; sau đó nếu đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất đại trà.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể về Veneer nhân tạo và Venneer nhuộm.

YEN LAM COMPANY

HOTLINE: 0903 796 367Vâng; Được chứ! Chúng tôi sẵn sàng tạo veneer theo nhu cầu & sở thích của người dùng hoặc của nhà thiết kế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn phải có một số lượng tương đối để đảm bảo hiệu quả sản xuất. Thông thường mức tối thiểu là 1200 miếng veneer kích thước 2500x 640mm x 0.5mm.  Bạn vui lòng gửi cho chúng tôi 1 mẫu màu mà bạn mong muốn; có thể là 1 miếng ...