107MB

107MB Medium Bronze

1,900,000

Phân loại
Bề mặt
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm (chưa VAT) 1.0mm 1220x2440mm
Sản Phẩm