NV01_GHXC

NV01_GHXC Sồi bông ghép xương cá

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 1220X2440
Sản Phẩm