NV02_GH

NV02_GH Sồi sọc ghép hình

Liên hệ

Vật liệu
Phân loại
Loại gỗ
Loại vân
Màu sắc

Đơn vị Độ dày Kích thước
tấm 1220x2440mm
Sản Phẩm